Xtrip הטריפ של החיים
סרילנקה  - פסטיבל קנדי
המסעות שלנו:
היעדים שלנו
תגידו לאן - אנחנו נעשה
בשבילכם את כל השאר
Xtrip מציעה מסעות למקומות
לא שיגרתיים ולמקומות שגרתיים
בדרך לא שגרתית

סרילנקה - פסטיבל קנדי 2008 - צילום: אריק ברא"ז