Xtrip הטריפ של החיים
תנובה בברזיל
המסעות שלנו:
היעדים שלנו
תגידו לאן - אנחנו נעשה
בשבילכם את כל השאר
Xtrip מציעה מסעות למקומות
לא שיגרתיים ולמקומות שגרתיים
בדרך לא שגרתית

ברזיל - תנובה מארחת את בעלי רשתות הקפה