Xtrip הטריפ של החיים
טרק מקינור לספיטי
המסעות שלנו:
היעדים שלנו
תגידו לאן - אנחנו נעשה
בשבילכם את כל השאר
Xtrip מציעה מסעות למקומות
לא שיגרתיים ולמקומות שגרתיים
בדרך לא שגרתית

משפחת ברא"ז במסע רגלי מקינור לספיטי דרך מעבר "באבא"