Xtrip הטריפ של החיים
פסטיבל מקומי - ספיטי
המסעות שלנו:
היעדים שלנו
תגידו לאן - אנחנו נעשה
בשבילכם את כל השאר
Xtrip מציעה מסעות למקומות
לא שיגרתיים ולמקומות שגרתיים
בדרך לא שגרתית

פסטיבל מקומי - צפון הודו - ספיטי