Xtrip הטריפ של החיים
גלריית המדינות
המסעות שלנו:
היעדים שלנו
תגידו לאן - אנחנו נעשה
בשבילכם את כל השאר
Xtrip מציעה מסעות למקומות
לא שיגרתיים ולמקומות שגרתיים
בדרך לא שגרתית

אסיה

אפריקה

אמריקה

אירופה

פסטיבלים ואירועים יוצאי דופן  2
עמוד פסטיבלים ואירועים יוצאי דופן מכיל מגוון גלריות שצולמו ע"י מדריכי ומטיילי Xtrip במהלך מסעותינו ברחבי העולם.