Xtrip הטריפ של החיים
ימים 8-9 - 08-09.10.2010
המסעות שלנו:
היעדים שלנו
תגידו לאן - אנחנו נעשה
בשבילכם את כל השאר
Xtrip מציעה מסעות למקומות
לא שיגרתיים ולמקומות שגרתיים
בדרך לא שגרתית

ימים 8-9 - 08-09.10.2010