Xtrip הטריפ של החיים
2007 הודו - קומבמלה
המסעות שלנו:
היעדים שלנו
תגידו לאן - אנחנו נעשה
בשבילכם את כל השאר
Xtrip מציעה מסעות למקומות
לא שיגרתיים ולמקומות שגרתיים
בדרך לא שגרתית

הודו , הארידוואר- פסטיבל קומבמלה, 2007 - צילום: אריק ברא"ז