Xtrip הטריפ של החיים
הודו - פסטיבל פושקר
המסעות שלנו:
היעדים שלנו
תגידו לאן - אנחנו נעשה
בשבילכם את כל השאר
Xtrip מציעה מסעות למקומות
לא שיגרתיים ולמקומות שגרתיים
בדרך לא שגרתית

הודו - פסטיבל פושקר - צילום: אריק ברא"ז