Xtrip הטריפ של החיים
Walking to 50 -  30-31.12.2012
המסעות שלנו:
היעדים שלנו
תגידו לאן - אנחנו נעשה
בשבילכם את כל השאר
Xtrip מציעה מסעות למקומות
לא שיגרתיים ולמקומות שגרתיים
בדרך לא שגרתית

Walking to 50 יום לילה ויום במדבר - צילום: ליאור ליפשיץ, יוגי אושימה ואריק 30-31.12.2012